icon vi icon vi

Năng lực nhân sự

NĂNG LỰC KINH NGHIỆM

 

BENTA có một vị thế và tiềm lực vững chắc trong thị trường viễn thông . Đầu tư thiết bị, đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực và chất lượng các dịch vụ viễn thông tin học đã giúp BENTA khẳng định niềm tin của mình đối với khách hàng.

 

 

  

 
BENTA có đội ngũ nhân viên đông đảo và giàu kinh nghiệm về lĩnh vực viễn thông, đã từng tham gia nhiều dự án viễn thông tin học tại 64 tỉnh thành: từ công tác quản lý tới công tác kỹ thuật bao gồm thiết kế, lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng các hệ thống mạng tổng đài, truyền dẫn, thông tin di động, phát triển phần mềm, thiết kế hệ thống và cung cấp lắp đặt bảo dưỡng.