icon vi icon vi

Về BENTA

 

Tư vấn, lập giải pháp kỹ thuật, cung cấp các hệ thống thông tin, tin học:

 

  • THIẾT BỊ GIÁM SÁT VÀ BẢO MẬT
  • THIẾT BỊ VÔ TUYẾN UHF/VHF
  • THIẾT BỊ VÔ TUYẾN HF
  • THIẾT BỊ VÔ TUYẾN BĂNG RỘNG
  • HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT
  • THÔNG TIN VỆ TINH
  • THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG HÀNG HÓA
  • THIẾT BỊ SOI QUÉT HÀNG HÓA

Cung cấp các loại:

 

  • MÁY MÓC CÔNG NGHIỆP
  • NGUYÊN LIỆU NHỰA COMPOSITE