icon vi icon vi

Về BENTA

\"\"

 

Tư vấn, lập giải pháp kỹ thuật, cung cấp các hệ thống thông tin, tin học:

 

 • THIẾT BỊ GIÁM SÁT VÀ BẢO MẬT
 • THIẾT BỊ VÔ TUYẾN UHF/VHF
 • THIẾT BỊ VÔ TUYẾN HF
 • THIẾT BỊ VÔ TUYẾN BĂNG RỘNG
 • HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT
 • THÔNG TIN VỆ TINH
 • THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG HÀNG HÓA
 • THIẾT BỊ SOI QUÉT HÀNG HÓA
 • CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Cung cấp các loại:

 

 • MÁY MÓC CÔNG NGHIỆP
 • NGUYÊN LIỆU NHỰA COMPOSITE